Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

President – Director/a
Carina Aragonès Miquel
Secretària Srta. Marta Oliu Costart
Cap d’Estudis Srta. Sílvia Vicens Jou
Representant dels/de les Mestres Srta. Anna Badosa Fonollosa
Srta. Concepció Grau (coeducació)
Srta. Irene Palol Ribas

Srta. Joana Martí Barcelona

Sr. Dani Salvà Roura

Representant dels/de les Pares/Mares Sra. Vanessa Fraguas Díaz
Sra. Laia Collell Bombí
Sra. Eulàlia Esteve Torres

Sra. Anna Puigmiquel i Casamort

Representant de l’Ajuntament Sra. Elisabet Esteva de Anzizu
Representant de l’AMPA Sra. Helena Salvadó Vallmajor
Representant de PAS Sr. Diego Conde Navarro

 

Corçà, setembre de 2019