Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

President – Director/a
Carina Aragonès Miquel
Secretària Srta. Marta Oliu Costart
Cap d’Estudis Srta. Sílvia Vicens Jou
Representant dels/de les Mestres Srta. Georgina Martínez Burch
Srta. Concepció Grau (coeducació)
Srta. Helena Mercader Gotas

Srta. Imma Martínez

Sr. Dani Salvà

Representant dels/de les Pares/Mares Sra. Vanessa Fraguas
Sra. Laia Collell
Sra. Mónica Marull Marull

Sra. Anna Puigmiquel

Representant de l’Ajuntament Sr. Sergi Darder Tubert
Representant de l’AMPA Sra. Sara Bover Cid
Representant de PAS Sr. Diego Conde Navarro

 

Corçà, setembre de 2016