Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos)

Del 29 d’abril al 5 de març de 2021 (ambdós inclosos)

A partir del 23 de juny de 2021

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2020

12 de febrer de 2021

15 de febrer de 2021

Dies de festa local:

5 d’octubre de 2020

24 de maig de 2021

Jornada compactada:

21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre, aquest curs serà  pels alumnes de P3, P4, P5, 1r i 2n de 9h a 12:30 h i de 15:00h a 16:30h i pels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de 8:45h a 12:15h i de 13:45h a 16:15h. El dia 21 de desembre de 2020 i a partir del 7 de juny de 2021 es realitza horari compactat de 9 a 13h. i de 8:45h a 12:45h.

Calendari 2020.21