SUPORT ASSISTIT

L’Ajuntament de Palafrugell, dins del Pla Educatiu d’Entorn, organitza un reforç escolar municipal a les escoles d’educació primària de Palafrugell amb l’objectiu de contribuir a incrementar l’èxit acadèmic i que a la nostra escola s’adreça a l’alumnat de 3r i 4t de primària, en horari extraescolar.