Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són gestionades per l’AMPA.