Calendari i horari del curs

Inici de curs:

  • 12 de setembre de 2019

Vacances:

  • Del 21 de desembre al 7 de gener de 2020  (ambdós inclosos)
  • Del  4 al 13 d’abril de 2020  (ambdós inclosos)
  • Fi de curs: 19 de juny de 2020.

Dies festius de lliure disposició:

  • 4 de novembre de 2019.
  • 24 de febrer de 2020.
  • 29 de maig de 2020.

Jornada compactada:

  • L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 14,30 a 16,00 h per a tots els alumnes del centre.
  • El dia 20 de desembre de 2019 i a partir del 8 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)
  • Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.