Material escolar/Llibres

  • El material de classe és socialitzat, per afavorir el respecte, la conservació i el compartir el material comú. Inclou agenda. És una quota anual, igual a tots els cicles.
  • L’escola disposa d’un programa de reutilització de llibres de text (Primària).
  • Del llibre de Matemàtiques de P5 a 6è, se’n fa càrrec l’escola, com a impuls a la implementació del mètode innovador canadenc (Jump Math).
  • L’adquisició dels llibres es pot fer a través de l’AMPA de l’escola.
  • Amb la introducció de la nova metodologia, treball per projectes, els llibres s’han reduït al mínim.