Salut

Medicaments

  • No es pot administrar cap tipus de medicament sense una autorització degudament complimentada i signada.
  • Està  a la vostra disposició, a la Consergeria de l’escola, l’imprès que cal omplir, s’ha d’indicar el tipus de medicament, duració del tractament, dosi i cal adjuntar recepta mèdica.
  • Els medicaments mai van a l’aula es queden en la Consergeria.

Al·lèrgies

  • En cas que un alumne tigui algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància cal comunicar-ho immediatament a la secretaria de l’escola.

Malalties

  • En el supòsit que un alumne tingui alguna malaltia contagiosa, haurà de romandre a casa i la família ho haurà de comunicar al centre.
  • Quan pugui incorporar-se novament a l’escola, caldrà portar un justificant mèdic indicant la seva curació.

Polls

  • Es recomana fer-ne un seguiment al llarg de tot el curs i en el cas de detectar-ne fer el tractament adequat immediatament, no portar el/la nen/nena per evitar el contagi de la resta de companys i comunicar-ho a l’escola.