Relació Família-Escola

 

 

És molt important i necessari el contacte continu entre la família i l’escola/tutor. No només per compartir informació, sinó per seguir plegats l’evolució i el procés d’aprenentatge del vostre/a fill/a, el/la nostre/a alumne/a.

REUNIONS PARES I MARES

Es fa una Reunió General d’inici de curs (octubre) i una Reunió de fi de curs (juny). Són a la tarda, sense assitència dels alumnes.

Amb les famílies de P3 es fa una reunió prèvia a l’inici del curs.

ENTREVISTES PERSONALS

Les entrevistes, sol·licitades pel tutor o per la família, es faran amb cita prèvia. En cas de no poder assistir-hi i d’haver-la de suspendre, cal avisar abans i amb temps al tutor.

COMUNICACIONS FAMÍLIA-ESCOLA

Cal enviar una nota mitjançant l’alumne al professor tutor, que s’encarregarà de fer les actuacions corresponents. O bé, fent una trucada telefònica.

COMUNICACIONS ESCOLA-FAMÍLIA

L’escola informa a les famílies seguint canals diversos:

  • lliurament de fulls informatius.
  • exposant-ho en les vitrines i/o taulells de l’escola.
  • publicant-ho a la pàgina web de l’escola.
  • informes del procés d’aprenentatge a Primària tres i a Educació infantil dos.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Hi ha un horari d’atenció de l’equip Directiu i administrativa  d’atenció de les famílies.

MODELS DOCUMENTS