Oferta educativa

L’escola La Dula és una escola de titularitat pública d’Educació Infantil i Primària, ja que pertany al Departament d’Ensenyament. Consta de dos unitats: la classe dels petits, on hi ha els alumnes d’Educació Infantil i els de Cicle Inicial i la classe dels grans, amb els alumnes de cicle Mitjà i Superior.

Aquest curs 2016-17 som un total de 14 alumnes: 4 d’Educació Infantil, 4 de cicle Inicial, 2 de cicle Mitjà i 4 de cicle Superior i dos mestres tutores.

L’escola juntament amb quatre escoles més (Escola d’Alfès, Escola de Sunyer, Escola la Roca i Escola de Torrebesses) formen la ZER L’Eral. Compartim amb la resta de les escoles de la ZER els mestres especialistes d’anglès, d’educació física, d’educació artística: música, religió i educació especial. També disposem dels serveis psicopedagògics de l’EAP.