Torre Barona: Escola Plurilingüe

La nostra escola segueix en la línia de formar-se per seguir sent una escola plurilingüe.

Aquest és el tercer curs des de l’inici en el programa GEP, curs en el que estem aplicant millores i modificacions en àrees curriculars i estem obtenint els resultats de la implementació del programa en les produccions orals i escrites dels i les nostres alumnes.

Ara l’escola participa de forma activa en la Xarxa d’Equips Directius de Centres GEP on compartim i ens enriquim dintre del marc del programa amb les aportacions dels centres participants. Es tracten aspectes com la gestió, el potencial educatiu i l’impacte en l’alumnat i el centre, i es reflexiona sobre aspectes concrets del programa a partir dels interessos i les necessitats de cada centre participant.

Let’s learn together!!