PROJECTE D’EQUITAT EDUCATIVA

Dilluns 14 de maig de 2018, el Consell Escolar va aprovar el Projecte d’Equitat Educativa del centre.  Aquest projecte substitueix l’antic Projecte de Reutilització de Llibres, Material escolar i Sortides, vigent des del 2006.

El nou projecte ha estat elaborat per les direccions de les dues escoles públiques de Martorelles. Aquest Programa per a l’Equitat Educativa promou l’accés de l’alumnat a tot un material i recursos que no sempre poden estar al seu abast, afavorint així la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Si voleu conèixer el Projecte d’Equitat Educativa, cliqueu el següent enllaç:

PROJECTE EQUITAT