Fotografies de la Setmana del SVB per a CM i CS

Aquí teniu unes quantes fotografies de la Setmana del SVB per a CM i CS, que vàrem celebrar del 28 de maig a l’1 de juny per tal que els alumnes poguessin fer la seva pràctica anual de les tres tècniques bàsiques del SVB: Maniobra de Heimlich, PLS (posició lateral de seguretat), RCP (reanimació càrdio-pulmonar), així com també veure el funcionament d’un DEA (desfibril·lador extern automàtic).