Equip humà

Personal del centre:

Nivell Professorat  Adreça de contacte
Ed. Infantil 3 anys: Rosa M. Pujol

Begoña Juan

tutoria_p3@santmiquel.cat
Ed. Infantil 4 anys: Neus Berniz tutoria_p4@santmiquel.cat
Ed. Infantil 5 anys: Yolanda Vicente tutoria_p5@santmiquel.cat
Reforç Infantil: Noèlia Raimundo ref_inf@santmiquel.cat
1r Primària Núria Arrufat tutoria_1@santmiquel.cat
2n Primària M. Dolors Turmo tutoria_2@santmiquel.cat
3r Primària Anna Blanch tutoria_3@santmiquel.cat
4t Primària Narcís Farré tutoria_4@santmiquel.cat
5è Primària Alexis Pintó tutoria_5@santmiquel.cat
6è Primària Tere Duran tutoria_6@santmiquel.cat
Ref 6è Primària Anna Puig ref_pri@santmiquel.cat
Especialista Ed. Especial Noemí Munné edespecial@santmiquel.cat
Especialista Ed. Física Roger Giribet edfisica@santmiquel.cat
Especialista de Música Bernat Llop musica@santmiquel.cat
Especialista Llengua Anglesa Balbina Falceto english@santmiquel.cat
Religió Dolors Bertran religio@santmiquel.cat
Reforç Primària Maria Bellmunt cap_estudis@santmiquel.cat
Reforç Primària Jordi Aumedes direccio@santmiquel.cat

Equip Directiu:

  • Cap d’Estudis: Maria Bellmunt
  • Secretària: Yolanda Vicente
  • Director: Jordi Aumedes.

Personal de suport:

  • Logopeda EAP: Teresa Regué
  • Treballadora social EAP: Montse Samper
  • Psicopedagoga EAP: Lluïsa Coll

Auxiliar administrativa:

Personal de cuina

  • Monitoratge: Ester Joanpere i Xavi Caballero