Eleccions al Consell Escolar

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill la valori.
 • L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions

 

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Membres a renovar:

-2  pel sector de mestres.

– 3  pel sector de pares i mares d’alumnes.

– 1  representant de l’AMPA.

Els/les candidats/es als diferents sectors podran recollir i entregar els impresos a Secretaria entre el 9  i el 16 de novembre.

CALENDARI DEL PROCÉS

 

5 de novembre Convocatòria d’Eleccions al Consell Escolar
Publicació de censos electorals
6 de novembre Obertura del termini de reclamacions al Cens electoral
9 de novembre Termini de reclamacions al cens
Sorteig dels membres de les meses electorals sector pares/mares.

RECOLLIDA D’IMPRESOS DE LES CANDIDATURES

13  de novembre Constitució de la mesa electoral sector pares i mares. 11h30
Constitució de la mesa electoral sector mestres. Claustre  de professors, 14h
Constitució de la mesa electoral sector PAS. 13h
Publicació del cens definitiu
16 de novembre Finalització del termini de presentació de candidatures pares/mares
Finalització del termini de presentació de candidatures mestres
Finalització del termini de presentació de candidatures PAS
20 de novembre Publicació de les candidatures
27 de novembre Elecció sector mestres. Claustre extraordinari a les 14h, a la sala de mestres.
29 de novembre Elecció sector pares i mares. Horari de 9h30 a 16h30 a la biblioteca de l’escola
30 de novembre Proclamació resultats i inici del termini de reclamacions
14 de desembre Finalització del termini de reclamacions
19 de desembre Constitució del nou Consell Escolar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>