Ajuts individuals

Atorgament d’ajuts individuals a famílies amb necessitats socioeconòmiques per a llibres, material i sortides per alumnes d’infantil i primària de l’escola Sant Jeroni, i secundària dels centres educatius públics, pel curs 2021-2022.

Termini de presentació : Del 6 al 24 de setembre de 2021
Canals de realització: https://seuelectronica.santperederiudebitlles.cat/opensiac/action/tramitesinfo;jsessionid=F32C21CFC8F9515844F57D4B76AA3891?method=enter&id=31