Projecte educatiu

El CEIP Sant Jeroni , és una escola pública que imparteix les etapes d’Educació Infantil i de Primària, ubicada a Sant Pere de Riudebitlles –Alt Penedès-

  • L’objectiu de l’escola és promoure el desenvolupament integral de l’alumnat.
  • Coordinació familia-escola. Es porta a terme un seguiment sistematitzat de les àrees intrumentals i es cerca la col·laboració i implicació de les famílies a través de diverses reunions individuals i col·lectives.
  • L’escola potencia l’ensenyament aprenentatge de la llengua anglesa des d’educació infantil.
  • Atenció a la diversitat. Es dedica especial atenció i esforç a l’alumnat amb més dificultat a través del treball conjunt de tots els serveis educatius i socials.
  • Ja que el centre actualment compta amb bones instal·lacions, espais, cuina pròpia i amb una AMPA col·laboradora és posible oferir molts serveis i activitats extraescolars.