Equipaments

 • Edifici de nova construcció amb tots els equipaments necessaris i sense barreres arquitectòniques.
 • Ascensor
 • Aules de música, anglès i plàstica, informàtica.
 • Aules de petits grups.
 • Biblioteca
 • Pistes poliesportives
 • Gimnàs i  àmplia zona de dutxes-vestidors
 • Menjador amb cuina pròpia.
Noves tecnologies –TAC-
 • Aula d’informàtica i multimedia
 • Aules multimedia  equipades amb canons de projecció
 • Ordinadors a les aules
 • Pissarres digitals.
 • Punts de connexió a internet a tots els espais de l’escola.
 • WIFI a les aules de primària.
Zona d’educació infantil
 • Aules d’educació infantil amb pati de sorra
 • Sala de psicomotricitat i aula de petits grups
 • Accès diferenciat