Aspectes generals

 • Anglès, a partir de P.4
 • Àrees no lingüístiques en llengua anglesa (plàstica a primària i medi a CS)
 • Professorat especialitzat en educació especial, música, anglès i educació física.
 • Sortides i colònies.
 • Atenció psicopedagògica i logopèdica
 • Estreta coordinació tutorial família-escola.
 • Activitats extraescolars.
 • Continuació assegurada dels estudis en un institut públic d’educació secundària. (IES Intermunicipal del Penedès: www.intermunicipal.com)
 • Activitat de piscina des de P.5 (durant el segon trimestre)
 • Treball de projectes.
 • Racons a ed. Infantil i Cicle Inicial de Primària.
 • Tallers intercicle en grups reduïts a ed. Primària: activitats de matemàtica, català i expressió oral en llengua anglesa.
 • Tallers intercicle en grups reduïts a ed. Primària : plàstica