Plans i programes prioritzats

 

  • PAC: PLA AUTONOMIA CENTRE 2007-2012
  • PLA EXPERIMENTAL LLENGÜES ESTRANGERES 2008-2011
  • PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
  • CENTRE FORMADOR D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 2009-2013
  • ILEC – PLA IMPULS DE LA LECTURA 2017-2020