Equip directiu i coordinació

Glòria Esteve Trias
Directora
Mónica Gallego Campos
Cap d’estudis
Montse Casasayas Vellalta
Secretària
 Teresa Valero
Coordinadora Ed. Infantil
Alberto González

Natàlia Cuscó

Coordinadores Ed. Primària

Sandra Querol
Coordinadora Informàtica
Coordinador de Riscos Laborals

Carles Posadas

Sira Ruiz
Biblioteca i Coeducació

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/concurs-seleccio-direccions/index.html