Menjador escolar

L’escola Rafael Casanova té delegada la gestió del Menjador a l’AMPA. El servei està organitzat de la següent manera:

CUINA

El servei de cuina de la nostra escola va a càrrec de l’empresa EL MENÚ DEL PETIT. Aquesta empresa es dedica a gestionar cuines de col.lectius escolars entre d’altres des del 1988.

RC es fa càrrec de:

 • La contractació i la substitució ( si és el cas ) del personal de cuina.
 • Les compres dels aliments i productes de neteja.
 • La preparació i elaboració diaria dels menús prèviament seleccionats .
 • La neteja de les instal.lacions de cuina,parament vaixella ,coberts i línia d’autoservei, taules i pis del menjador.

L’equip humà que integra el servei de cuina està sotmès periòdicament a cursos de formació tant professional com Higiènica – Sanitària per tal d’oferir dia rere dia serveis i productes de Qualitat Assegurada.

El servei compta amb la figura del Supervisor, un dietista per a cada centre, que controla minuciosament el personal de cuina i menjador,per tal d’aconseguir aixi, motivar i potenciar la comunicació entre ambdues parts. Es realitzen àpats especials per aquells infants que tenen algun tipus d’al·lèrgia o són intolerants a algun tipus d’aliment, sempre i quan s’aporti el respectiu informe mèdic.

“Una alimentació nodrida, equilibrada i variada , condueix a una vida saludable i a la prevenció de malalties”

Es fa una  especial atenció a la qualitat sanitària deis aliments mitjancant l’aplicació de I’APPCC (Controls de Riscos i Punts Crítics).

MONITORATGE

El monitoratge del servei de menjador corre a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.

S’afavoreix l’educació integral dels infants i joves durant el temps del migdia, atenent totes les dimensions de la persona i seguint el projecte educatiu i el marc institucional de l’escola. Tot això es duu a terme mitjançant la creació d’un seguit d’objectius per edats que es van assolint durant tot el curs escolar. Existeix una comunicació fluïda amb l’escola per poder coordinar l’acció pedagògica. S’eduquen els infants durant aquest espai dinamitzant diversos tipus d’activitats.

Entre els objectius propis de la franja de menjador destaquen:

 • Fruir del temps d’esbarjo tenint en compte les actituds correctes, els valors i les relacions socials no competitives.
 • Potenciar el desenvolupament integral i l’autonomia personal dels nens.
 • Fomentar actituds positives davant dels aliments i comportaments socialitzats a taula, tot assolint els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene d’acord amb cada edat.
 • Afavorir el procés de socialització de la persona, incloent el descans, la diversió, la participació en jocs, esports i activitats estimulants, la formació permanent voluntària i la integració en el grup i potenciar el respecte envers els companys, els monitors, l’entorn, el material, l’escola, etc.
 • Enfortir les relacions amb els altres sense fer diferències de gènere, raça, religió o condició física o psíquica, acceptant la diversitat cultural i social.
 • Desenvolupar les pròpies habilitats i capacitats.
 • Implicar els infants en la conservació del medi natural i urbà, fomentant l’ecologia, el reciclatge, la reutilització de recursos i el respecte per l’entorn i medi ambient.