Consell escolar

EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el control i gestió dels centres docents, amb funcions en l’àmbit de la programació general, i en el seguiment i avaluació de les seves activitats.

 

COMPOSICIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

DATA DE CONSTITUCIÓ 14 de desembre de 2016

Graella Calendari 2017-18