Acollida

A l’aula d’acollida s’hi incorporaran els alumnes nouvinguts, que són aquells que no han estat escolaritzats en el sistema educatiu català i aquells que porten menys de 24 mesos escolaritzats a Catalunya. 

Aquest acolliment es realitzarà fora de l’aula a partir de 3r perquè es puguin integrar el més aviat possible a l’aula ordinària. 

L’estada de l’alumnat nouvingut a l’aula d’acollida ha de garantir doncs: 

  • El coneixement, en un estadi inicial de la llengua catalana. 
  • Un bon acolliment per a la integració amb la resta de companys/es del grup-classe. 
  • L’estimulació per a l’adquisició dels hàbits de convivència i socialització.