Història

El centre d’Educació Infantil i Primària de Pràctiques, annex a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, va ésser inaugurat l’any 1975 com a centre annex a l’Escola de Magisteri i està situat als afores de la ciutat a la partida Sescelades a la zona Educacional a la carretera de Valls s/n.


Actualment el titular del centre és el Departament d’Educació però l’edifici està situat en el campus universitari de la Facultat de ciències de l’Educació i Psicologia i pertany al complex universitari de la Universitat Rovira i Virgili.


Aquest centre fins l’any 2002, va tenir la consideració per part del Departament d’Educació de centre experimental, per tant una de les seves línies bàsiques d’actuació ha estat desenvolupar els programes d’investigació i experimentació que podien ser dissenyats per l’administració educativa, claustre de professors del centre, institucions universitàries o equips de recerca i assessorament psicopedagògic. Malgrat que normativament aquesta consideració ja no és efectiva, el tarannà del
centre, el reconeixement del Departament d’Educació i a través de les relacions de col—laboració amb la Facultat, segueix amb la mateixa línia d’actuació.