Consell escolar

Què és el consell escolar de centre?

El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

Formació del consell escolar del nostre centre:

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR