Projectes de suport pedagògic

 • Pla d’informàtica.
 • Psicomotricitat a Educació Infantil.
 • Impuls a la lectura i biblioteca escolar.
 • Joc simbòlic a Parvulari utilitzant els racons com a metodologia de treball.
 • Projecte d’innovació en llengua anglesa per fomentar i millorar l’expressió oral en aquesta llengua des de P4.(A partir de tercer els alumnes utilitzen l’aula d’auto-aprenentatge i realitzen activitats al llarg del curs per conèixer  la cultura anglosaxona i practicar l’ idioma).
 • Educació en valors: tutories individualitzades i en grup per aprendre valors cívics i socials.
 • Projecte d’Expressió Artística, Visual i Plàstica com a base perquè els nens puguin conèixer artistes d’especial rellevància tant a nivell local com mundial i poder practicar diferents tècniques per expressar els seus sentiments, idees, emocions…
 • Consciència fonològica.
 • Natació escolar, adreçada a l’alumnat de 2n de primària.
 • Mirart  (Clicar per saber més informació del projecte)
 • Programació i robòtica.