Normes d’Educació Infantil

Aquest és un recull de normes i hàbits per tal d’aconseguir una bona coordinació entre la família i l’escola, amb l’objectiu comú d’una educació integral dels vostres fills i filles.

 

TOT HA D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOM

Els nens/es de 3 anys portaran cada matí la bata posada de casa i se l’enduran a la tarda.

Haurien de venir a l’escola amb roba còmoda, sense petos, cinturons ni tirants i calçat de velcro per facilitar la seva autonomia.

 

L’ESMORZAR

Recomanem que portin un petit esmorzar per a mig matí, a ser possible  en una carmanyola, amb un tovalló i tot dins d’una bossa de roba.

 

LLAMINADURES I ANIVERSARIS
Les invitacions a festes privades s’han de repartir fora de l’escola, per evitar situacions conflictives.

A l’aula es celebrarà l’aniversari de manera simbòlica (corona, cançó, espelmes…) i no s’han de portar llaminadures.

 

ENTRADES I SORTIDES (Porta Educació Infantil)
És molt important la PUNTUALITAT a les hores d’entrada  a l’escola,  per a que el nen/a pugui participar de l’acollida general i començar les activitats juntament amb els seus companys i companyes.

La porta d’ entrada es tancarà a les 9:10h i a les 15:15h. Els retards s’han de justificar.

AL NEN PETIT LI AGRADA SENTIR-SE ESPERAT, per tant heu de ser puntuals a l’hora de venir-los a buscar (12:30h i 16:45h).

Si hi ha algun canvi respecte a la persona que ve a buscar al nen o a la nena, cal avisar amb antelació a la tutora mitjançant l’autorització corresponent.

 

NENS/ES DE MENJADOR

Menjador: Els alumnes que s’hagin de quedar esporàdicament, s’ha d’avisar a la coordinadora de serveis abans de les 10h i cal que portin un pitet i un llençol ajustable.

Els nens/es que són fixes, quan algun dia no s’hagin de quedar també hauran d’avisar a la coordinadora de serveis abans de les 10h.

Sempre que hi hagi alguna alta o baixa del menjador i/o extraescolars s’ha de notificar per escrit a la coordinadora de Serveis.

 

MEDICAMENTS

Quan el nen o nena ha de seguir una medicació, la família ha d’intentar quadrar l’horari de les dosis per a què no coincideixi amb les hores de classe.

Només en cas que sigui imprescindible cal que porteu la recepta indicant  a la capsa el nom del nen/a i la pauta d’administració. També ens cal l’autorització firmada per la família per poder donar-lo.

En el cas de patir una malaltia contagiosa (conjuntivitis,varicel·la,…) l’alumne/a ha de romandre a casa fins que el metge ho consideri adequat.

En cas de polls, l’alumne/a infectat/da s’ha de quedar a casa fins que la situació estigui normalitzada.

Si l’alumne/a es fa mal en horari escolar i requereix ésser atès d’urgència per un metge, s’avisarà a la família per a que l’acompanyi. Si no és possible  des de l’escola es faran  les actuacions oportunes.

 

SORTIDES I EXCURSIONS

És molt important que els nens assisteixin a totes les sortides i excursions que s’organitzin.

Haureu  de  signar una única  autorització per totes les sortides del curs.

 

REUNIONS,  INFORMES I ENTREVISTES

La comunicació amb les famílies es farà mitjançant diferents canals:

A P3:

– Abans de la incorporació de l’alumnat al centre s’informarà a les famílies en una reunió sobre els temes de funcionament del curs (adaptació, materials, normes…)

– En una reunió al començament del curs, per a informar dels aspectes més importants que es desenvoluparan al llarg del curs.

– Hi haurà una entrevista personal a l’any, i si s’escau, les necessàries, demanades pels mestres o pares, per a fer un seguiment del nen/a.

Aquestes entrevistes es faran els dimarts de 12:30h a 13:45h.

–  Dos informes escrits que avaluen l’evolució dels alumnes, lliurats al gener i al juny.

A P4 i a P5:

– Una reunió al començament del curs, per a informar dels aspectes més importants que es desenvoluparan al llarg del curs.

– Una entrevista personal a l’any, i si s’escau, les necessàries, demanades pels mestres o pares, per a fer un seguiment del nen/a.

Aquestes entrevistes es faran els dimarts de 12:30h a 13:45h.

 – Dos informes que avaluen l’evolució dels alumnes lliurats al gener i al juny.

 

NOTIFICACIONS ALS PARES

Les informacions importants  i  de  funcionament  ordinari  es donaran per escrit a cada alumne/a.  A nivell d’escola s’envien informacions per correu electrònic. A nivell AMPA mitjançant el/la delegat/da de classe.

 

QÜESTIONS D’AUTONOMIA PERSONAL

Segur que ja ho feu però us recordem que estaria bé que continuéssiu  treballant els següents hàbits per tal d’afavorir l’autonomia dels vostres fill/-es:

  • Mocar-se
  • Anar sols al lavabo, pujar-se i baixar-se les calcetes o calçotets, eixugar-se, rentar-se les mans,…
  • Començar-se a treure i posar la jaqueta, …
  • Cordar-se i descordar-se els botons.