Història

L’Escola Onze de Setembre està ubicada a Sant Quirze del Vallès, una població de la comarca del Vallès Occidental, situada entre Sabadell i Terrassa. Va néixer de la partició de grups de l’Escola Purificació Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès.

En principi havia de ser un centre d’una sola línia, però el gran creixement del municipi va obligar des del començament a tenir-ne dues.

El primer curs de l’Escola Onze de Setembre, 2000-2001, ocupaven part dels patis de l’escola Purificació Salas Xandri en pavellons prefabricats i una gran part del nostre claustre procedia d’aquell. Les activitats es coordinaven i planificaven conjuntament amb l’altre equip directiu, al mateix temps que es compartien espais i material específic.

El curs 2001-2002 es va inaugurar l’actual escola. En aquell moment faltaven espais per construir, ja que l’edifici responia al projecte d’escola d’una sola línia.

Va ser el curs 2004-2005 que es van acabar les obres per poder acollir tot l’alumnat.

Finalment, el curs 2020-2021, concretament quan l’escola complia 20 anys, l’Onze de Setembre va passar a ser Institut escola.

LA HISTÒRIA DE L’ONZE EXPLICADA EN PRIMERA PERSONA.