La teranyina de les coses bones i l’arbre de les qualitats

En el món complex d’avui és imprescindible treballar actituds que, des d’uns principis morals compartits, contribueixin a la convivència i al respecte dels drets de les persones. Els alumnes han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

Ser competent en aquesta àrea significa poder detectar situacions de la vida quotidiana, a casa, a l’escola, al poble, etc., que permetin respondre i actuar des d’una perspectiva de caràcter ètic.

L’àrea de valors es desplega entorn de tres dimensions:
– La dimensió personal fa referència a l’individu en singular, en tant que és capaç de dirigir la seva vida. L’autonomia, el desenvolupament d’habilitats i l’expressió del pensament propi són aspectes que afecten de ple cada persona.
– La dimensió interpersonal fa referència al tracte amb els altres. Tracta de les relacions que s’estableixen amb les persones amb les quals es conviu.
– La dimensió social abraça un entorn social més ampli, el que aplega tota l’espècie humana, tot i que el seu abast es va configurant de mica en mica: la ciutat, la comarca, el país, etc. Les competències d’aquesta dimensió desvetllen el caràcter solidari de cadascú que detecta i intenta ajudar en situacions injustes i que empeny a buscar alternatives.

A continuació us presentem dues activitats que hem treballat a l’àrea de valors durant el segon trimestre:

LA TERANYINA DE LES COSES BONES

Aquesta activitat és una dinàmica molt visual per treballar la cohesió del grup. La idea és fer una teranyina amb un cabdell de llana anomenant una qualitat positiva de nosaltres mateixos i passar la llana a un company. Quan tothom va dir la seva qualitat positiva vam obtenir una teranyina de coses bones. A continuació, per desfer-la, vam dir una qualitat bona del company que en la formació de la teranyina ens havia passat el cabdell. Per últim, vam parlar sobre totes les coses bones que s’havien dit i com ens havíem sentim després de dir-les i sentir-les.

Amb aquesta activitat vam reflexionar sobre les coses bones de cada company i les d’un mateix adonant-nos que tots tenim moltes qualitats bones tot i que sovint és més fàcil veure les dolentes. La teranyina ens permet veure la xarxa que formem tots els participants del grup, tots estem units i connectats. Si un company deixa anar el fil, la teranyina cau, per tant tots som igual d’importants i necessaris.

Algunes de les qualitats que van sortir:

  • Sobre ells mateixos: Tinc facilitat per pintar. Sóc generosa. Sóc amable. Tinc molta imaginació.
  • Sobre els companys: M’animes quan estic trista. Em fas riure. M’ajudes i ajudes als altres. Puc confiar amb tu.

L’ARBRE DE LES QUALITATS

Aquesta activitat ens va permetre donar continuïtat a l’activitat de la teranyina. Cada alumne va dibuixar un tronc amb el seu nom en un foli. Després van rebre fulles d’arbre. En aquestes fulles van escriure una qualitat per cadascun dels seus companys. Finalment, cada alumne va rebre les qualitats que havien escrit els seus companys sobre ell i les van enganxar al seu tronc.

No us penseu que els hi va resultar fàcil escriure sobre tots i cadascun dels seus companys. Els hi va costar, tot i l’estima que es tenen, posar per escrit aquestes virtuts sense caure en coses superficials. Això ens va donar peu a parlar sobre que sovint no expressem en veu alta qualitats positives dels nostres companys amb la facilitat que sí critiquem.

Des de començament de curs que estem veient com n’és d’important tenir un pensament positiu i ser amables amb nosaltres mateixos i amb els altres.

CI – Where’s my coat?

EN

A few weeks ago we finished unit 3. This unit was about clothes. In this video you will see some of the oral activities we have done in class. We work very hard! We hope you like it.

CAT

Fa unes setmanes vam acabar la unitat 3. Aquesta unitat tractava sobre les peces de roba. En el següent vídeo podeu veure algunes de les activitats orals que hem fet a la classe. Ens esforcem i treballem molt! Esperem que us agradi.

 

New Year’s Resolutions CM&CS

EN

After the Christmas holidays, we talked about our resolutions for the New Year. Here you are what students from CM and CS said. Some of their resolutions are more dreams or wishes than resolutions. Next December we will have a look at what they said and see if their resolutions have come true. What are you New Year’s resolutions?

CAT

Després de les vacances de Nadal vam parlar sobre els propòsits pel nou any. Aquí teniu el que els alumnes de CM i CS van dir. Alguns dels seus propòsits són més somnis o desitjos que no pas intencions. El proper desembre recuperarem aquest llistat per veure si han complert amb els seus propòsits. Quins són els vostres propòsits per aquest 2021?

 

Grafisme creatiu

En les sessions de grafisme creatiu proposem el treball de diferents traços com a treball previ de les habilitats que ajudaran als infants en el llenguatge escrit.

Durant el primer trimestre hem combinat el treball manipulatiu i el treball sobre el paper. Us deixem un recull d’algunes de les activitats que hem fet. Esperem que gaudiu tant com nosaltres fent-les 😀

 

BOARD&CARD GAMES

EN

Are you a board game lover? We really enjoy playing them. Games are a very useful tool to learn and review English. Once we finish a unit, we organise different corners with activities related to the contents we have been seeing. In groups or pairs, we play the game and every few minutes they change to another activity. I dare to say it is the students’ favourite day 😁

CAT

Us agraden els jocs de taula? A nosaltres sí! Els jocs són un fantàstic recurs per aprendre i repassar anglès. Quan acabem la unitat, organitzem diferents racons amb activitats relacionades amb el que hem estat treballant. En grups o parelles juguem en un dels racons i al cap d’una estona canviem de racó. M’atreveixo a dir que és una de les activitats que més els hi agrada 😁 Tenir aquests grups reduïts és un privilegi i ho valorem molt!

 

S-A-N-T-A

EN

When Christmas was around the corner we did different activities to celebrate it. We listened to Christmas carols, learned vocabulary, played games, did role-plays, etc. Here you can see us singing, dancing and clapping the S-A-N-T-A song. This song requires concentration and a good sense of rhythm. If you feel like singing it, you have the song video from YouTube below. Enjoy the rest of the holidays!

CAT

Durant els últims dies abans de les vacances de Nadal vam fer diferents activitats per celebrar aquesta festa tan màgica. Vam escoltar nadales, vam aprendre vocabulari relacionat amb el Nadal, vam jugar, etc. En aquest vídeo ens podeu veure cantant, ballant i picant de mans al ritme de S-A-N-T-A. Aquesta cançó requereix concentració i un bon sentit del ritme. Si encara us ve de gust cantar-la, més a baix teniu el vídeo de YouTube. Acabeu de passar unes bones festes!

 

Hello everyone!

EN

Hello everyone! This activity has become a classic at the beginning of the school year. We brush up on basic structures. I must say they nailed it 👌 Way to go!

If you want to introduce yourself you can leave a message in the comments section. Bring it on!

CAT

Hola! Aquesta activitat ja és un clàssic per començar el curs. Repassem i consolidem estructures bàsiques de la llengua anglesa. La veritat és que, per ser que vam fer les últimes classes al març, no estan gens oxidats. Bona feina 👌

Un curs més, us convidem a presentar-vos a la secció de comentaris (in English, of course). Endavant!