P5: LES EMOCIONS

L’educació emocional afecta el desenvolupament dels infants, ja que afavoreix l’autoconeixement, predisposa a actituds positives, millora les relacions, incentiva la motivació i afavoreix el seu creixement de manera integral.

A Educació Infantil amb el “Monstre de colors” posem nom i identifiquem les emocions… I tu com et sents avui?