Calendari del curs 2020-2021

D’acord amb l’Ordre EDU/119/2020, de 13 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8175, de 13.7.2020) el calendari per aquest curs, serà el següent:

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos)

Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

22 de juny de 2021 acaben les classes.

Dies festius:

12 d’octubre de 2020

8 de desembre de 2020

1 de maig de 2021

Dies festius de lliure disposició:

30 d’octubre de 2020

7 de desembre de 2020

12 de febrer de 2021

15 de febrer de 2021

30 d’abril de 2021

Jornada compactada:

21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)