Normes bàsiques de funcionament

1. Les portes del recinte s’obren 5 minuts abans de les 8:30 del matí i de les 3 de la tarda i es tanquen, aproximadament, 5 minuts més tard de les 8:30 i de les 3. Cal ser molt puntual i s’haurà de justificar documentalment en cas de retard.

2. A les 12 i a les 16:30 hores sortiran tots els alumnes menys els que es quedin al menjador, SEP o activitats extraescolars.

3. Els alumnes d’Educació Primària entraran i sortiran per la porta principal del recinte, els alumnes d’Educació Infantil (pàrvuls) ho faran per la porta situada més amunt que la del pàrquing.

4. Els pares quan acompanyin els seus fills s’abstindran d’entrar al recinte escolar si no és per una causa molt justificada.

5. En horari escolar no són permeses les visites als professors i alumnes, excepte quan siguin convocats per un professor/a.

6. S’autoritzarà la sortida d’un alumne sempre que el vingui a buscar els seus pares. Sempre que es pugui, ho han de sol·licitar prèviament per escrit.

7. Les faltes d’assistència dels alumnes s’hauran de justificar per escrit al professor/a en el moment de la reincorporació de l’alumne a la classe i, si és possible prevenir la falta d’assistència, la justificaran amb antelació.

8. Per concertar una entrevista amb un/a professor/a ho podeu fer amb una nota ecrita o a través de l’agenda escolar. En cas de ser convocats heu d’assistir-hi, i en cas d’impossibilitat, cal notificar-ho amb antelació.

9. Els alumnes que tinguin una malatia infecto-contagiosa o un brot de “polls” han de romandre a casa fins que aquest fet no sigui un perill de contagi per als seus companys.

10. S’evitarà en tot el possible que el professorat de l’escola hagi de subministrar medicaments als alumnes. En cas que una malaltia inevitable ho requereixi, caldrà portar, juntament amb la medicació, la prescripció mèdica i l’autorització dels pares.

11. Els alumnes han d’assistir a les classes d’Educació Física amb el xandall de l’escola o un altre.

12. Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial han d’utilitzar una bata de ratlles blaves a l’hora d’assistir a classe i els que es queden al menjador una altra de ratlles verdes.

13. Els canvis de dades dels alumnes (domicili, telèfon,…) s’han de notificar a secretaria del centre.

14. Els alumnes no podran disposar de mòbils a l’escola, ni a les sortides escolars, ja que sempre estan localitzables.

15. L’escola no es farà responsable de jocs i màquines tipus Gameboy, NDS, PSP,…

16. La roba d’esport, jaquetes,… ha d’anar marcada amb el nom.

17. Les sortides són una activitat complementària de l’aprenentatge a l’aula i del procés educatiu. Cal l’esforç dels pares en aquest sentit.

18. Els alumnes que durant el curs escolar vagin de vacances per voluntat pròpia o tinguin una malaltia de curta durada, no se’ls posarà deures per part dels professors.

19. Tots els temes relacionats amb els alumnes s’han de tractar directament i en primera instància amb el tutor/a corresponent.