ESPAIS A CICLE INICIAL

Els espais són una estratègia organitzativa que pretén donar resposta a la diversitat d’interessos i capacitats dels nostres alumnes.

Oferim entorns d’aprenentatge basats en l’experimentació, la manipulació, el raonament, la interacció amb els iguals, aprendre a compartir, etc, on els nens i nenes de primer i segon participen conjuntament

Com a objectius ens proposem:

  • potenciar l’autonomia i la capacitat d’organització dels alumnes
  • contribuir a l’adquisició d’hàbits de treball i d’ordre
  • afavorir la manipulació de materials diversos
  • possibilitar el treball individual i de grup
  • afavorir la interacció entre els iguals
  • respectar el procés d’aprenentatge de cada alumne
  • aprendre d’una manera més lúdica
  • reduir el número d’alumnes que fan una determinada activitat
  • afavorir l’observació dels alumnes i l’avaluació