PUNTEDU

La nostra escola gaudeix des de fa alguns cursos del Projecte d’Innovació “Puntedu” reconegut pel Departament d’Ensenyament.

Aquest projecte ens va permetre posar en funcionament la nostra biblioteca on actualment hi realitzem diferents activitats: desdoblament de grups lectors, servei de préstec…

Enguany hem iniciat un treball conjunt amb la Biblioteca “Canyadó –   Casagemes – Joan Argenté”, ubicada molt a prop de l’escola. De moment, ens hem proposat col·laborar en els següents aspectes i des de diferents àmbits:

  • Promoure entre els nens i nenes un bon hàbit lector.
  • Posar a l’abast de l’alumnat un espai d’aprenentatge per ampliar les diferents àrees curriculars on poder cercar informació i complementar el treball d’aula.
  • Préstec de “maletes pedagògiques” per aprofundir en els esmentats temes a treballar.
  • Préstec de llibres d’imaginació per completar el fons de la biblioteca d’aula.
  • Utilització de la sala polivalent amb l’objectiu d’ampliar temes curriculars mitjançant projeccions, audicions, etc.

I tantes altres col·laboracions que estem segurs trobarem en el treball diari que duem a terme