Robòtica

“Estem en una nova era, una era canviant i plena de reptes, que requereix noves necessitats i noves solucions. Necessitem formar alumnes creatius, preparats per resoldre problemes amb l’ús de la xarxa i les tecnologies al seu abast, capaç de treballar en equip, de construir i programar noves eines, capaços de millorar el món”.

Alfons Cornella

La robòtica educativa és una eina motivadora amb el qual els nens i nenes poden desenvolupar diferents aspectes del currículum des del vessant més lúdica, potenciant habilitats d’investigació, de resolució de problemes (raonament, anàlisi i pensament crític) i la seva creativitat respectant els diferents ritmes de treball. La programació permet desenvolupar el pensament computacional, una tècnica de resolució de problemes que mitjançant la descomposició, la representació de dades, l’abstracció i l’elaboració d’algoritmes es poden resoldre problemes de diferents àmbits.

 L’experiència. Què fem?

  • Educació infantil

Els més petits tenen Bee-bots, és un petit robot en forma d’abella que ha de seguir les nostres instruccions mitjançant ordres (avançar, retrocedir, girar) que hem de seqüenciar correctament a través de la pulsació de botons per arribar a un destí que marquem com a objectiu.

  • Cicle inicial

Els alumnes de primer practiquen la programació a través de l’assaig-error a l’hora d’aconseguir que les “abelletes” facin el camí desitjat amb els Bee-bots i les Blue-bot un robot similar però amb la seva carcassa transparent i la possibilitat de ser manejat des d’un dispositiu mòbil a través de connexió bluethoot i l’app.

Poc a poc s’introdueix l’aventura de la programació amb l’Scratch, un entorn de programació visual per blocs adreçat a infants i joves que permet crear històries més informació aquí.

  • Cicle mitjà

Contineum amb l’aventura de programar amb l’Scratch

Bee-bots i introduim un nou robot, mBot, és un robot educatiu ideal per iniciar-se en la programació i robòtica des d’educació primària.

  • Cicle superior

Continuem amb els robots mBot

 

A més l’escola compta amb ulleres de realitat virtual