Pla de Lector

Des de l’escola participem amb el pla lector ILEC, els docents del centre han participat en la formació per tal de potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Per aquest motiu es contempla dins l’horari lectiu 30 minuts de lectura diària, per tal de despertar el gust lector dels nostres alumnes.