Escola formadora de futurs mestres

L’escola està reconeguda pel Departament d’Educació, com a centre formador de pràctiques, on els futurs mestres i professors es preparen per a assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat.

L’organització de les pràctiques en centres formadors com el nostre permet la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i facilita l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el departament d’ensenyament i les universitats per una durada de quatre anys amb possibilitat de renovació.