BEQUES I AJUTS DE MENJADOR CURS 2018-2019

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins el dia 9 de maig de 2018.

Per descarregar aquesta sol·licitud es demana NIF/NIE del sol·licitant que es el pare, mare o tutor legal que va presentar la sol·licitud i el número de identificació de l’alumne (IDALU)

CONCERT DE SANT JORDI

Benvolguts pares, mares, tutors i tutores
Enguany, celebrarem el concert de Sant Jordi a la Sala Pal·ladius el divendres 20 d’abril de 2018 a les 15:00 hores.
Els pares, mares, tutors i tutores esteu convidats a assistir al concert.
EN EL SEGÜENT ENLLAÇ TROBAREU… Llegeix més»