Claustre

Equip Directiu: Directora: Sra. Àngels Saborit Corbí
Cap d’Estudis: Sra. Montse Sansano Bernadas
Secretària: Sra. Elena Vilaplana Casas
Coordinadors de cicle: Ed, Infantil: Sra. Joana Román Vera
Cicle Inicial: Sra. Tuhanet González Fernández
Cicle Mitjà: Sra. Montse Manrique Briones
Cicle Superior: Sr. Iban Porta Fernández
Informàtica: Sr. Fernando García Jiménez
Riscos Laborals: Sr. Toni Carvajal Jiménez
Tutors:
Ed.Infantil 3 anys-A Sra. Eva Rodríguez Serrano i Sra Eva Rubio Gil
3 anys-B Sra. Sofía Muñoz Dávila i Sra. Aida Bigas Navarro
4 anys-A Sra, Ana Martínez de Carvajal Gutiérrez
4 anys-B Sra. Patricia López Argudo
5 anys-A Sra. Eva Rodríguez Serrano
5 anys-B Sra. Sofía Muñoz Dávila
Reforç Sra. Marina Martín Cárcamo
Ed.Primària 1r nivell-A Sra. Mª José Moreno León
1r nivell-B Sra. Meritxell  Jaumot Casas
1r nivell-C Sra. Tuhanet González
2n nivell-A Sra. Anna Enjuanes Martí
2n nivell-B Sra. Jacqueline García Ocaña
2n nivell-C Sra. Eva Ruíz Motilla
3r nivell-A Sra.  Montserrat Manrique Briones
3r nivell-B Sra. Mª Jesús Gutiérrez Corral
3r nivell-C Sra Aida Burillo Gracia
4t nivell-A Sra.  Montserrat Manrique Briones
4t nivell-B Sra. Mª Jesús Gutiérrez Corral
4t nivell-C Sr. Óscar Jiménez Andrade
5è nivell-A Sra. Núria Miró Dalmau
5è nivell-B Sr. Fernando García Jiménez
5è nivell-C Sra. Mònica Finestra Campabadal
6è nivell-A Sr. Iban Porta Fernández
6è nivell-B Sra. Laura Bordes Mateu
6è nivell-C Sr. Sergi Casas González
Especialistes i Reforç:
Anglès Sra. Montse Sansano Bernadàs
Anglès Sra Sara LLuch Camero
Religió Sra. Consuelo Macarulla Girón