Història

L’Escola Juan Ramón Jiménez va obrir portes un cop començat el Curs 1975-76. Les obres estaven encara per acabar i el mobiliari havia d’arribar-hi, però la demanda de matrícula va ser tan gran que l’Ajuntament i l’Administració Educativa varen decidir habilitar unes aules mentre s’acabaven les obres i es dotava de tot l’equipament necessari.
El barri “Buenos Aires”, on es va ubicar l’Escola, va néixer com a conseqüència del fort creixement demogràfic dels anys 60 i 70. Aquest barri va arribar a tenir l’índex d’habitants més alt de Martorell i no comptava amb cap Escola Pública, a excepció d’un centre d’Educació Especial.
Va ser al setembre de 1976 quan l’Escola va començar a funcionar amb doble línia d’alumnes des de P4 fins a 8è d’EGB. En aquells moments, d’acord amb la Llei General d’Educació, la ràtio estava situada en 40 alumnes, però nosaltres fins i tot la superàvem en alguns grups. El nombre total d’alumnes s’apropava als 800. Encara que no hi havia edifici per al parvulari, es van instal·lar quatre aules dins de l’edifici escolar fins que al Curs 1982-83 es va construir un aulari propi.
Des d’un bon començament l’Escola va tenir caràcter comarcal i un 35% de l’alumnat arribava dels municipis de Castellví de Rosanes, Santa Maria de Villalba, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires. Això va suposar tenir quatre línies de transport i el menjador escolar com a serveis obligatoris.

A les últimes dècades, la població ha anat canviant de perfil. S’han incorporat al barri i al municipi en general, famílies de fora de d’Estat, majoritàriament marroquines, seguides de les de sud-amèricanes i sub-saharianes. Això ha suposat una riquesa multicultural que ha portat a una educació plural i inclusiva.

El barri té ubicats una part important dels serveis municipals a nivell d’Ensenyament (tres escoles, tres Instituts, una llar d’infants municipal ) i de Sanitat (l’Hospital Comarcal, un Ambulatori i oficines de la Seguretat Social) i des de fa uns anys també compta amb un Centre Cultural Municipal amb Biblioteca, Sales d’Exposicions, Auditori, … i una important oferta esportiva municipal tant en activitats com en instal·lacions.

És una escola ben equipada en recursos TAC, actualment totes les aules ordinàries (de P3 a 6è nivell), i algunes aules especialitzades (Informàtica, Música, Ed. Especial, …) disposen de pissarra digital fixa. A més a més, al cicle superior disposem de panells interactius. També, des de fa molts anys, l’anglès s’imparteix en un aula digital, amb una xarxa de so, d’imatge i de connexió a internet per a 26 alumnes. També disposem de manquinari (27 tablets i 8 portàtils) com a préstec per l’alumnat de manera itinerant segons l’activitat prevista pels docents.

És un Centre que, a més a més de les aules ordinàries, disposa d’altres especialitzades  dotades de materials i de les que se’n fa un bon ús: 2 Aules d’Informàtica, 1 aula de Psicomotricitat, 1 Aula de Música, 1 Aula d’Anglès, 1 Biblioteca de Centre, 1 Aula de Plàstica i Fang, 2 Aules d’Educació Especial, 1 Aula de Ciències, 1 Sala d’Actes, 1 Cuina i 2 menjadors per a gairebé 280 usuaris en un sol torn.