Consell escolar

Presidenta: Sra. Àngels Saborit Corbí
Cap d’Estudis: Sra. Montse Sansano Bernadas
Secretària: Sra. Elena Vilaplana Casas
Sector-Pares d’alumnes: Sra. Victòria Esteller Gil
Sra. Carolina Aguilar García
Sra. Jennifer Luzón Moreno
Sr. Oscar Besa García
 Sector-Professors: Sra. Sofía Muñoz Dávila
Sra. Mª Jesús Gutiérrez Corral
Sr. Iban Porta Fernández
Sra. Susana Buenavista Abril
Sra. Eva Mª Ruíz Motilla
Representant de l’Ajuntament: Sra. Soledad Rosende Castillo
Representant de l’AMPA: Sra. Maria José Hurtado Tirado
Representant del PAS: Sra. Marina Martí Oliveda