Grups i ràtios

A l’Escola s’imparteixen els ensenyaments d’Educació Infantil (Parvulari) i els tres cicles de l’Educació Primària. Per això assisteixen nens i nenes des dels 3 fins al 12 anys. És un centre de doble línia, la qual cosa vol dir que hi ha dos grups-classe per a cada nivell.

En el pla d’organització de centre per la Covid 19, segons els recursos del personal docent de que disposem, tenim sis grups bombolla a infantil i 18 grups a primària.

Grup A Grup B Total
Ed. Infantil: Parvulari: 3 anys 22 22
4 anys 23 24 47
5 anys 24 24 48
Ed. Primària: C. Inicial: 1r nivell 18 17 51
2n nivell 16 16 48
C. Mitjà: 1r nivell 18 18 50
2n nivell 16 16 49
C. Superior: 1r nivell 16 17 50
2n nivell 18 17 53