PRÀCTIQUES DE LABORATORI A CICLE SUPERIOR

Al Cicle Superior treballem l’àrea de Coneixement del Medi Natural d’una manera experimental, manipulativa i aplicant el mètode científic.

Per això, fem pràctiques de laboratori per tal d’extreure conclusions després de realitzar algun experiment.

Aquí teniu fotos d’algunes de les experiències.