LA IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ AL CONSELL ESCOLAR

hands_colorful-1

Les eleccions al Consell Escolar del centre hi són a tocar. Com ja sabeu, el Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i, per tant, hi són representats (per elecció directa) famílies, AMPA, mestres, personal d’administració i serveis i Ajuntament. Però, el motiu d’aquest escrit no és un altre que dignificar la vostra participació en aquest.

Aquesta participació és una activitat bàsica pel desenvolupament d’una educació integral, una resposta a les vostres inquietuds per involucrar-vos en el procés educatiu dels vostres fills i filles, en sintonia amb el desenvolupament i canvi de la nostra societat.

Així, doncs, us animem a que sigueu partícips. De fet, no és possible l’existència de l’educació sense la participació de la família.