EL CONTE ENCADENAT: UN CONTE FANTÀSTIC

Els nens i nenes de l’escola portaran a terme el projecte “El Conte Encadenat” que, Inicialment, va néixer com a proposta creativa d’intercanvi entre les escoles de Martorell. Aquesta activitat permet a tot l’alumnat treballar de forma cooperativa i amb un objectiu comú: La creació d’un conte fantàstic.

D’aquesta manera, es reforcen i consoliden aspectes gramaticals, d’ortografia, d’expressió escrita; es potencia la creativitat i l’ús de les noves tecnologies.