Plantejament Institucional

Plantejament Institucional de l’Escola

Missió:

L’Escola Josep Masclans som una escola catalana , pública, inclusiva, plural , coeducativa, democràtica i respectuosa amb totes les creences. Tenim com a finalitat potenciar el desenvolupament integral dels alumnes per formar ciutadans crítics , tolerants i respectuosos amb les persones i el medi i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Visió:

Volem aconseguir que els alumnes de l’Escola Josep Masclans puguin desenvolupar al màxim les seves competències:

* Millorar el nivell educatiu de tot l’alumnat i potenciar les seves habilitats socials, d’esforç, treball i estudi mitjançant l’aprenentatge cooperatiu, l’ús de les noves tecnologies , l’aprenentatge de les llengües…

* Ser coorresponsables de l’educació del infants conjuntament amb els pares.

* Fer prioritària l’atenció a la diversitat com a base d’una escola inclusiva.

* Reforçar el sentiment de pertinença i arrelament a l’entorn i al món en general.

* Fomentar una formació basada en l’autonomia personal.

* Desenvolupar les capacitats crítica, creativa i afectiva en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres.

* Afavorir i treballar per la cohesió social entre tots els membres de la comunitat educativa.

Valors:

L’Escola Josep Masclans vol transmetre els següents valors:

* Valors personals: autonomia personal, esperit crític, responsabilitat , esforç, superació, coneixement i regulació de les pròpies emocions.

* Valors del centre: diàleg, coherència, solidaritat, igualtat, tolerància, inclusió, participació democràtica, il•lusió pel treball, innovació.

* Valors socials: compromís i iniciativa social, respecte, assertivitat, cooperació, cultura de la pau i sostenibilitat.