Informació preinscripció 2020-2021

Preinscripció telemàtica: opció preferent. Accés al formulari online 

Codi de centre: 08035969 Escola Joaquim Blume

Cal enviar el resguard sol·licitud online i la documentació per correu electrònic a: a8035969@xtec.cat (a l’assumpte caldrà indicar: PREINSCRIPCIÓ + NOM I COGNOMS DE L’INFANT (no més tard del 22 de maig):
– Resguard que us podreu descarregar en finalitzar la sol·licitud telemàtica.
– DNI de la persona que ha realitzar la preinscripció; fotografiat o escanejat.
– Llibre de família (incloent el primer full); fotografiat o escanejat.
– Altres, com família nombrosa o monoparental, discapacitat de l’alumne/a, germà/na, pare/mare…

Un cop haguem rebut el resguard de la sol·licitud i la corresponent documentació rebreu un correu justificant la recepció.

Del 13 al 22 maig 
Preinscripció presencial: només excepcionalment. Accés cita prèvia (pròximament)

Descàrrega del formulari de preinscripció (caldrà portar-lo omplert) + documentació en paper (original i fotocòpia).

De moment, us informem que per realitzar la preinscripció presencial caldrà seguir les següents recomanacions:
– Només podran assistir al centre aquelles famílies que justifiquin no poder realitzar la preinscripció telemàtica.
– Al centre només ha d’assistir el pare/mare o tutor/a legal (i menors quan no es pugui organitzar de qualsevol altra manera).
– És recomanable portar mascaretes i guants per a la protecció de tots/es.
– Al centre no podran acudir persones vulnerables, de risc o que presentin símptomes. En aquest cas, podran autoritzar a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació (cal fer l’autorització per escrit, amb número de DNI o passaport i signatura).
– És recomanable que ompliu la sol·licitud de preinscripció a casa. En cas contrari, caldrà portar el vostre propi bolígraf.
– Caldrà portar la mateixa documentació esmentada anteriorment (DNI, llibre de família i TSI), que es fotocopiarà en el mateix centre.

OFERTA DE PLACES

Del 19 al 22 maig
Avís: Les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.Enllaç: explicació del procés de llistes i resultats.

  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
  • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020 (per correu electrònic)
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
  • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h (Via Augusta)
  • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
  • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020
Període de matriculació Del 13 al 17 de juliol