Pla d’Organització curs 2021/2022

L’Escola Joan Baptista Serra, en el marc de l’autonomia de centre i respectant les diferents instruccions i ordres del Departament d’Educació, ha elaborat el pla d’organització que contempla els espais d’aprenentatge, esglaonaments d’entrades i sortides, franges horàries, ….. per al proper curs 2021/2022. Aquest pla és un dels elements clau de la programació general anual del centre.… Llegeix més»

El proper curs al JBSerra comencem amb Innovamat

Innovamat és una proposta de matemàtiques per a l’aula d’Infantil, Primària i Secundària que ofereix un aprenentatge manipulatiu, competencial i significatiu. Es presentem conceptes matemàtics com ara el comptatge, la geometria, la lògica o l’estadística, perquè l’alumnat el descobreixi a poc a poc, manipulativament, per comprendre’ls, consolidar- los i aplicar-los.… Llegeix més»

HORARIS ESCOLA JBSERRA – CURS 2021/2022

 

CICLE
EDUCACIÓ INFANTIL
CICLE INICIAL
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR

NIVELL
P3
P4
P5
1R
2N
3R
4T
5T
6T

MATI
9:00
9:00
9:00
8:50
8:50
8:40
8:40
8:30
8:30

12:30
12:30
12:30
12:20
12:20
12:10
12:10
12:00
12:00

TARDA
15:00
15:00
15:00
14:50
14:50
14:40
14:40
14:30
14:30

16:30
16:30
16:30
16:20
16:20
16:10
16:10
16:00
16:00

OBSERVACIONS:
Els horaris estan dissenyats en funció de les instruccions rebudes al Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.
El Pla d’actuació detalla que: