SETMANA DE LA SALUT

L’escola Jaume Balmes dedica aquesta setmana a la salut. Tot i que fer salut ha de ser cada dia, no va malament fer-ne una setmana temàtica. Es realitzaran diferents activitats temàtiques, generals per tota l’escola i particulars per grups classes.