Trets d’identitat

 

Els trets d’identitat són els principis que ens defineixen com a escola.

 

TRETS D’IDENTITAT

 

Som una escola catalana, pública, aconfessional, pluralista, coeducadora i no sexista, solidària i tolerant.

 

Fomentem l’educació en els valors intel·lectuals i socials:
d’igualtat de drets i d’oportunitats igualtat
de solidaritat
de diversitat cultural
de coeducació no sexista
de pluralisme democràtic
d’esperit crític


Fomentem l’autonomia personal perquè els nens i nenes desenvolupin les seves potencialitats de manera personal.


Propiciem l’arrelament de l’alumnat en el nostre país a través del  coneixement de la llengua, les tradicions i la cultura catalana.

Desvetllem el gust per a la creativitat artística, musical i plàstica

Valorem el gust per l’estètica tant en l’aspecte personal com en el del treball.

Facilitem eines, recursos i estratègies que fomentin la qualitat de l’educació i despertin la curiositat intel•lectual i augmentin la capacitat d’observació.

Potenciem les estratègies de raonament.

Estimulem la participació dels nens i de les nenes a través de l’interrelació intercursos, internivells, intercicles en l’organització de treballs.

Potenciem la cohesió del grup-classe-escola i el coneixement, respecte i integració entre els seus components.

Facilitem eines, recursos i estratègies perquè siguin capaços d’aplicar les noves tecnologies.

Afavorim la col·laboració de les famílies en la tasca educativa fent-los participar en la vida diària de l’escola.